Cookies er afgørende for, at du kan få det bedste ud af vores hjemmeside. Faktisk bruger næsten alle hjemmesider Cookies, som lagrer dine præferencer og andre oplysninger, som hjælper os til at forbedre vores hjemmeside – men bare rolig, ingen af de oplysninger, vi indsamler på vores websted, identificerer dig personligt. Du kan finde flere oplysninger om cookies, og hvordan du kan styre dem ved hjælp af dine browserindstillinger, i Ford Cookie Guide.

Læs mere

 
Handicap Center
Hvem og Hvordan?
Hvem kan søge støtte til bil?

Hvis du har varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, kan du søge kommunen om støtte til en bil.

Din funktionsnedsættelse skal være af en så væsentlig grad, at du er afhængig af en bil for at:
  • opnå eller fastholde et arbejde
  • gennemføre en uddannelse
  • deltage i aktiviteter

Hvordan?

Du kan henvende dig til din kommune eller ansøge på online på borger.dk.

Din kommune vil vurdere din ansøgning ud fra en samlet vurdering af dit helbred, dine sociale forhold og din evne til at færdes, fx din gangdistance. Desuden vil kommunen vurdere, om dit transportbehov kan dækkes bedre på anden vis, fx individuel handicapkørsel.

Støtten bliver givet som et rentefrit lån på op til 177.000 kr. (2014). Hvis din nedsatte funktionsevne gør, at det er nødvendigt at købe en større bil, end det almindelige lån dækker, kan du søge om et ekstra rente- og afdragsfrit tillægslån, som svarer til den dyrere bil.

Dine økonomiske forhold har ikke betydning for, om du kan få støtte til køb af bil eller bus, men dine økonomiske forhold har betydning for, hvor stor en del af lånet du skal tilbagebetale. Støtten er skattefri.

Brug for mere info?

Under vores Tips og Tricks og god links finder du mere info og en masse gode links til meget mere information om handicapbiler, fordele og meget andet.

Galleri

Handicap Center icon Handicap Center icon Handicap Center icon