Home > Finansiering > Allerede kunde? > Ford Credit Online Service
Ford Credit Account Management

Ford Credit Online Service

Denne sikre online service er kun tilgængelig for Ford Credit-kunder og giver dig mulighed for at stille forskellige spørgsmål til din kontrakt.

Hvis du benytter en computer, der er tilgængelig for andre, skal du sikre dig, at du ikke utilsigtet afslører fortrolig information til andre. Husk at lukke din browser efter endt brug. Vær opmærksom på, at du af sikkerhedsmæssige årsager vil blive logget af, hvis siden ikke har været benyttet i mere end 3 minutter.

Denne online service kan kun benyttes af låntager. 

 

Restgældsoplysning

Få oplyst restgælden på din kontrakt gældende for indeværende måned. Hvis du ønsker at indfri din kontrakt, skal beløbet være os i hænde senest den 3. sidste bankdag i måneden.

Se min restgæld

woman smiling at laptop
Friends enjoying the sun and beach

Kopi af afviklingsoversigt

Her kan du rekvirere en kopi af din afviklingsoversigt. Den indeholder oplysninger om rente, afdrag og restgæld for hver måned i kontraktens løbetid. Oversigten indeholder ikke eventuelle morarenter og gebyrer, som er tillagt kontrakten efter etablering.

Klik på knappen nedenfor, vælg ”Anmodning om dokumenter/papirer” som emne, vælg herefter ”Anmodning om kopi af kontrakt eller andre papirer” – husk at skrive dit kontraktnummer samt at du ønsker en kopi af din afviklingsoversigt.

Ændre dine personlige oplysninger

Hvis dine kontaktinformationer har ændret sig, kan du her bede os om at opdatere dine personlige oplysninger i vores system.

woman on phone
Mother and Son at Ford Dealer

Kopi af din kontrakt

Hvis du har mistet din kopi af kontrakten, kan du her rekvirere en ny kopi. Bemærk at dette er forbundet med et gebyr på 250,- kroner, som vil blive tillagt din kontrakt.

Klik på knappen nedenfor, vælg ”Anmodning om dokumenter/papirer” som emne, vælg herefter ”Anmodning om kopi af kontrakt eller andre papirer” – husk at skrive dit kontraktnummer samt at du ønsker en kopi af din kontrakt.

Lad os ringe til dig

Du kan altid bede vores kundeservice ringe dig op vedrørende din kontrakt – du bestemmer selv hvornår.

Ford call centre staff taking calls
Top