VILKÅR OG BETINGELSER

Denne side (www.ford.dk) drives af Ford Motor Company A/S (Ford). Adgangen til denne side er underlagt de vilkår og betingelser, der er anført nedenfor.

Generelle vilkår 

Ford har gjort alle bestræbelser på at sikre nøjagtigheden af de oplysninger, der er anført på siden.

Ford søger til stadighed at forbedre specifikationerne, designet og produktionen af sine køretøjer, og der sker løbende ændringer. Mens der gøres alle bestræbelser på at lave ajourførte produkter og specifikationer, bør denne side ikke ses som en fejlfri vejledning til Fords produkter og tjenester, ligesom den heller ikke udgør et tilbud om salg af et konkret køretøj. Distributører og forhandlere er ikke agenter for Ford og har absolut ingen myndighed til at binde Ford ved noget udtrykkeligt eller stiltiende tilsagn eller en udtrykkelig eller stiltiende erklæring. Enhver henvisning på denne side til hastighed eller ydeevne bør ikke anses som en opfordring til enten at køre uforsvarligt eller ved hastigheder, der overskrider nationale hastigheder.

Alle oplysninger om brændstoføkonomi er i overensstemmelse med direktiv 93/116/EF. De er beregnet ved brug af den samme testcyklus, der anvendes til officiel klassificering af udstødningsemission. De kan ikke sammenlignes med tidligere oplysninger om konstant hastighed/kørsel i byer og er mere repræsentative for det faktiske brændstofforbrug. Ved normal kørsel kan et køretøjs faktiske brændstofforbrug være forskelligt fra det, der opnås i testforløbet, afhængigt af køreteknik, vej- og trafikforhold, miljøfaktorer og køretøjets stand. I tilfælde af tvivl bedes du kontakte din autoriserede Ford-forhandler.

Tilbehør og funktioner:

Medmindre det er anført som standard, kan funktioner/muligheder eller tilbehør være i tillæg til standardspecifikationerne, og de vil eventuelt kun være til rådighed for modeller i en højere udstyrsklasse, eller det vil udgøre et tilvalg/ekstraudstyr, der kræver betaling af yderligere omkostninger for forbrugeren. 

Ophavsret 

Alle rettigheder, herunder ophavsret- og databaserettigheder, til hjemmesiden og dens indhold, ejes af eller er givet i licens til Ford, eller anvendes på anden måde af Ford som tilladt i henhold til gældende lovgivning eller af indehaveren af ophavsretten. Du må ikke kopiere, reproducere, genudgive, downloade, opslå, viderebringe eller videregive tekst, billeder, grafik, logoer, ikoner, motiver og deres opstilling eller iscenesættelse, eller nogen underlæggende kildekode og software, til noget kommercielt eller offentligt formål, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Ford eller indehaveren af ophavsretten.

Du må ikke tilpasse, ændre eller fremstille noget af materialet eller oplysningerne på denne side eller bruge dem til noget andet formål end til din egen personlige, ikke-kommercielle brug. Du accepterer alene at bruge denne hjemmeside til lovlige formål.

Ford forbeholder sig ret til, til eget formål, at anvende materiale, de indgives på hjemmesiden, herunder tekst og billeder, enten på hjemmesiden eller i en anden form, herunder med henblik på offentliggørelse. Ford forbeholder sig ret til at overvåge indgivelser på hjemmesiden og redigere eller afvise indgivelser. 

Ansvarsfraskrivelse 

Vi forsøger at sikre, at oplysninger på vores hjemmeside er nøjagtige, fuldstændige og ajourførte. Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du dog at være bundet af de vilkår og betingelser, der træder i kraft på datoen, hvor du første gang anvender hjemmesiden.

Uden præjudice for dine lovmæssige rettigheder leveres hjemmesiden og alle oplysninger, tekst, navne, billeder, fotos, logoer, links og ikoner og øvrigt materiale (uden begrænsning) i den stand, den/det forefindes og er til rådighed, uden erklæring om garanti eller godkendelse, udtrykkelig eller underforstået. Navnlig erklærer og garanterer vi ikke for nøjagtigheden og fuldstændigheden af oplysninger leveret på denne hjemmeside, ligesom vi ikke garanterer, at brugen af denne hjemmeside vil være uforstyrret eller fejlfri, eller at hjemmesiden og dens servere er fri for computervira eller fejl.

Ford skal under ingen omstændigheder være ansvarlig over for nogen person for skade eller tab, der måtte opstå som følge af brugen af oplysninger, der er indeholdt på vores hjemmeside, eller produkter der vises på vores hjemmeside, herunder, uden begrænsning til, indirekte tab eller følgeskader, eller alle former for skader, der skyldes brug eller brugstab, tab af data, tab af fortjeneste, enten baseret på kontrakt, som følge af uagtsomhed eller anden ansvarspådragende handling, der udspringer af eller er i forbindelse med brugen af hjemmesiden.

Uanset andet måtte være anført i disse vilkår og betingelser, skal Ford ikke være ansvarlig for krav, der vedrører funktionaliteten eller tilgængeligheden af denne hjemmeside. 

Varemærker 

Alle navne, billeder og logoer, der identificerer Ford, tilhører Ford. Alle brands, produkt- og tjenestenavne samt virksomhedsnavne, der er indeholdt på denne hjemmeside, er varemærker, tjenestenavne og handelsnavne, der tilhører de respektive indehavere. Ford giver ikke tilladelse til, at de må anvendes af andre end indehaverne. En sådan brug kan udgøre en krænkelse af indehavernes rettigheder. 

Eksterne links 

Ford afgiver ingen erklæringer, garantier, godkendelser vedrørende, og kan ikke holdes ansvarlig for nogen, eksterne hjemmesider, som denne hjemmeside linker til og fra. Enhver ekstern hjemmeside, som du besøger ved at klikke på et link på denne hjemmeside, er uden for Fords kontrol, og dit besøg sker fuldstændig for din egen risiko. 

Ansvarsfraskrivelse vedrørende software 

Softwaredownload fra denne side er blevet grundigt scannet og testet på alle trin i produktionen, men som med al ny software anbefaler vi stadig, at du kører et virustjek før ibrugtagning. Vi anbefaler også, at du har en opdateret backup af din harddisk, før du bruger softwaren. Ford påtager sig intet ansvar for forstyrrelser, skade og/eller tab af data i dit data- eller computersystem, der måtte finde sted, mens du bruger softwaren. Kontakt din netværksadministrator, før du installerer nogen form for software på en computer, der er tilsluttet et netværk. 

Værneting 

Disse vilkår og betingelser skal være omfattet af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark. Tvister, der måtte opstå i forbindelse hermed, skal alene være underlagt de danske domstoles værneting.

Hvis et af disse vilkår måtte vise sig at være ulovligt, ugyldigt eller på anden vis ikke kan håndhæves pga. lovgivningen i et stat eller et land, hvor disse vilkår er beregnet til at være gældende, skal det udskilles og slettes af dette afsnit. Alle øvrige vilkår for brug og vilkår og betingelser skal forblive gældende med fuld krav og fortsætte med at være gældende og kunne håndhæves.

Ford forbeholder sig ret til at ændre alle dele af disse vilkår og betingelser til enhver tid ved at opslå ændringerne online.

Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser fuldt ud, skal du straks stoppe med at bruge denne hjemmeside. 

Vigtige oplysninger

Alt billedmateriale og alle oplysninger, der vises på denne hjemmeside, afspejler muligvis ikke de seneste specifikationer i Danmark, farverne kan være forskellige, de viste muligheder og/eller det viste tilbehør kan medføre yderligere omkostninger, og lokationer samt de anvendte køretøjer kan være uden for Danmark.

Ford har en politik om løbende produktudvikling. Der tages forbehold for ændring af specifikationer, farver på modeller og enheder, der til enhver tid er illustreret og beskrevet på denne hjemmeside.

[†] Vedrørende passagerkøretøjer: Dette er producentens vejledende udsalgspris for den viste model. Prisen er inkl. levering til forhandler, 12 måneders vægtafgift, første registreringsafgift, omkostninger til nummerplader (anslåede) og moms (20 %), men ekskl. eventuel rabat fra forhandleren.