BRUGSVILKÅR FOR FORD’S ONLINE SALGSPLATFORM

Nærværende Brugsvilkår for Ford’s Online Salgsplatform ("Brugsvilkår") gælder for din brug af Ford’s Online Salgsplatform (se www.ford.dk) ("Ford’s Online Salgsplatform"). Ford’s Online Salgsplatform drives af Ford Motor Company Limited, der er et selskab indregistreret i England og Wales (selskabsnr. 00235446) med hjemstedsadressen Arterial Road, Laindon, Essex, England, SS15 6EE ("Ford").

Du bedes venligst være opmærksom på, at Ford ikke sælger eller leverer de køretøjer/produkter, der udbydes på Ford’s Online Salgsplatform. Det vil sige, at Ford ikke har kontrol over og ikke påtager sig noget ansvar for Ford-forhandlerne eller andre tredjeparters salg/levering af køretøjer/produkter til dig.

Nærværende Brugsvilkår ændrer på ingen måde på de betingelser og vilkår, der måtte gælde for andre aftaler, som du har indgået med os eller andre Ford-selskaber. Nærværende Brugsvilkår indeholder vigtige oplysninger vedrørende Ford’s Online Salgsplatform. Du bekræfter ved din brug af Ford’s Online Salgsplatform, at du har læst og forstået Brugsvilkårene, og at du accepterer, at du er underlagt disse Brugsvilkår.

Ford kan til enhver tid ændre på disse Brugsvilkår, uden at du bliver underrettet herom. En sådan ændring vil træde i kraft næste gang, du besøger Ford’s Online Salgsplatform.

1. BESTILLINGSPROCESSEN

KØRETØJER

Du kan på Ford’s Online Salgsplatform konfigurere udvalgte nye køretøjer fra Ford, og du kan foretage en bestilling hos deltagende Ford-forhandlere. Du skal som led i bestillingsprocessen vælge en Ford-forhandler, som du ønsker at foretage en bestilling hos (din "Forhandler"). Du skal udfylde en bestillingsseddel hos din Forhandler, hvori der skal anføres vigtige oplysninger om din bestilling, og den vil også indeholde din Forhandlers vilkår og betingelser. Du bør læse disse dokumenter grundigt igennem, før du går videre.

Kontantkøb: du har mulighed for at købe det valgte køretøj kontant hos din Forhandler. Et sådant køb finder sted mellem dig og din Forhandler. Der henvises til din Forhandlers vilkår og betingelser, hvis du ønsker mere information.

Finansiering: du kan have mulighed for at ansøge om finansiering hos udvalgte leverandører. Du bedes bemærke, at finansiering er betinget af din kreditstatus, og at der kan gælde minimumsgrænser for depositum.

FORD WALLBOX

Du kan eventuelt have mulighed for at bestille en Ford Wallbox til udvalgte batterielektriske/plug-in hybrid køretøjer.

Du kan på Ford’s Online Salgsplatform bestille en disponibel Ford Wallbox hos din Forhandler som ekstraudstyr (installering medfølger ikke). Der henvises til afsnit 3 nedenfor for flere oplysninger om ekstraudstyr.

BRUGT KØRETØJ SOM DELVIS BETALING

Du kan på Ford’s Online Salgsplatform indgå en handel, hvor dit nuværende køretøj kan bruges som delvis betaling. Du kan derefter bruge et sådant beløb til dækning af restbeløbet på dit nye køretøj. Din Forhandler vil varetage handlen, hvor dit brugte køretøj indgår som delvis betaling. Din Forhandler vil værdisætte dit køretøj på baggrund af de oplysninger, du har givet os på Ford’s Online Salgsplatform og den forventede leveringsdato for dit nye køretøj. Der henvises til din Forhandlers vilkår og betingelser, hvis du ønsker mere information.

Hvis der stadig er restgæld i dit nuværende køretøj, skal du sikre dig, at de oplysninger, du har afgivet til os vedrørende din nuværende finansiering, er præcise og opdaterede. Du er ansvarlig for at afvikle den eksisterende restgæld (med mindre andet er aftalt med din Forhandler).

2. PRIS

Når du bestiller et køretøj på Ford’s Online Salgsplatform, vil din Forhandler som led i afregningsprocessen oplyse dig om handelsprisen for det valgte indregistrerede køretøj. Den oplyste handelspris for det indregistrerede køretøj er gældende på bestillingsdatoen. Du bedes være opmærksom på, at hvis der sker ændringer i lovgivningen, de gældende omvekslingskurser eller skatteændringer, kan det påvirke kontantprisen for det indregistrerede køretøj. Der henvises til din Forhandlers vilkår og betingelser, hvis du ønsker mere information.

3. VALGMULIGHEDER OG EKSTRAUDSTYR

Hvis du i løbet af bestillingsprocessen tilføjer fabriksmonteret ekstraudstyr eller muligt tilbehør til det køretøj, du har valgt, vil Forhandlerens pris for dette ekstraudstyr og tilbehør blive tilføjet køretøjets pris.

Du kan evt. have mulighed for at bestille tilbehør fra tredjeparter, der identificeres under den pågældende tredjeparts handelsnavn. Tilbehør fra tredjeparter er ikke dækket af en Ford garanti men kan være dækket af tredjepartens egen garanti. Oplysninger herom vil være vedlagt i den indpakning, som det pågældende tilbehør leveres i. 

4. BETALING  

Hvis du bestiller et køretøj igennem Ford’s Online Salgsplatform, kan din Forhandler kræve, at du betaler et depositum. Din Forhandler vil specificere et sådan depositum som led i bestillingsprocessen. Du foretager denne betaling til din Forhandler ved brug af det betalingskort, du har valgt som standard i din FordPay Wallet. Du giver således din Forhandler/Sælger tilladelse til at hæve det skyldige beløb på dit valgte betalingskort. Du kan læse mere om FordPay Wallet under FordPays Betalingsbetingelser og Privatlivspolitik.

Restbeløb: du skal betale alle restbeløb til din Forhandler for køretøjet før eller samtidig med, at du modtager køretøjet. Din Forhandler vil tage kontakt til dig for at aftale nærmere herom.

Levering og andre gebyrer: din Forhandler kan eventuelt opkræve et yderligere gebyr for leveringsomkostninger (hvis det måtte være relevant) samt yderligere gebyrer for andre leverede tjenester/support. Hvis dette måtte være tilfældet, vil din Forhandler oplyse dig om de pågældende gebyrer så hurtigt som muligt (herunder som led i bestillingsprocessen).   

5. BILLEDER AF KØRETØJERNE

De køretøjer, du har mulighed for at bestille via Ford’s Online Salgsplatform, kommer fra vores nuværende udvalg af fremstillede køretøjer. Billederne af køretøjerne og størrelses- og dimensionsikonerne samt -indikatorerne på Ford’s Online Salgsplatform er kun til illustration. Selvom vi har bestræbt os på, at gengivelsen af størrelserne og farverne på vores køretøjer, tilbehør og indtræk er så præcis som muligt, kan vi ikke garantere, at din computer, tablet eller telefon kan vise størrelserne og farverne så præcist, at de afspejler køretøjernes reelle størrelser og farver. Dit nye køretøj kan derfor afvige lidt fra disse billeder.

Vi kan til enhver tid foretage mindre ændringer i vores køretøjspecifikationer for at indføre små tekniske justeringer.

6. FORD-PROGRAMMER OG SALG PÅ TVÆRS AF LANDEGRÆNSER

Ford-programmer

Vi gør opmærksom på, at du ikke kan benytte følgende programmer til bestillinger foretaget via Ford’s Online Salgsplatform: (i) Ford Privilege, (ii) Ford Ambassador, (iii) D-Plan programmer, (iv) Ford Advantage Programmet, (v) Ford Fleet, (vi) Motability, og (vii) Salg til Militær- og Diplomatpersonale.

Salg på tværs af landegrænser

Hvis din Forhandler ikke er beliggende i samme land som dit bopælsland, skal du være opmærksom på, at din Forhandler muligvis ikke kan tilbyde levering til dit bopælsland, og du derfor selv skal hente køretøjet på Forhandlerens adresse. Du bør søge skatterådgivning, før du foretager en bestilling, hvis du har planer om at flytte køretøjet til et andet land permanent. 

7. HVIS DU ÆNDRER MENING

Hvis du ikke er i stand til eller ikke ønsker at gå videre med din bestilling, skal du kontakte din Forhandler så hurtigt som muligt for at drøfte hvilke muligheder, du har. Der henvises til din Forhandlers vilkår og betingelser, hvis du ønsker mere information.

Ford kan desuden ophæve eller suspendere din adgang til Ford’s Online Salgsplatform til enhver tid (med rimelig begrundelse) ved at sende dig et skriftligt varsel herom (herunder via e-mail til den e-mailadresse, du har registreret) af følgende årsager (men ikke begrænset hertil):

  • du har vedvarende eller groft misligholdt en betingelse i nærværende Brugsvilkår for Ford’s Online Salgsplatform, og du har ikke afhjulpet denne misligholdelse (hvis den kan afhjælpes) inden for 5 dage efter, at du har modtaget skriftligt varsel om, at du skal afhjælpe misligholdelsen, eller
  • (hvis Ford har rimelig grund til at mene), at forhold, som Ford ikke med rimelighed er herre over, forringer Ford’s Online Salgsplatform eller produkterne eller forhindrer eller forringer Fords mulighed for at drive Ford’s Online Salgsplatform.

8. DIN KONTO OG ADGANGSKODE 

Din Ford-Konto

Når du opretter en Ford-Konto, skal du anføre et brugernavn og en adgangskode, hvorefter du har adgang til de køretøjer, du har bestilt. Du skal sikre dig, at adgangskoden opbevares forsvarligt, og du må ikke dele den med andre personer. Vi er ikke ansvarlige for misbrug af din Ford-Konto, hvis du er skyld i, at en anden person er blevet bekendt med dit brugernavn og adgangskode.

Du skal informere os om det så hurtigt som muligt, hvis du tror, at din adgangskode er blevet delt, eller hvis nogen er tilgået din Ford-Konto uden din tilladelse. Vi kan omgående deaktivere din konto, hvis vi er bekendt med eller har mistanke om misbrug.  

9. ASSISTANCE VEDRØRENDE KØRETØJER/PRODUKTER

Hvis du mener, at køretøjet/produktet er mangelfuldt eller beskrivelsen har været vildledende, eller du mener, at der er opstået en fejl i dit køretøj/produkt, skal du kontakte din Forhandler så hurtigt som muligt (da det evt. kan påvirke de afhjælpningsforanstaltninger, der er til rådighed, hvis du ikke retter henvendelse hurtigst muligt). Du kan drøfte med din Forhandler hvilke rettigheder og retsmidler, du har.

Hvis du mener, at et køretøj/produkt, som du har bestilt hos os, ikke er tilfredsstillende, skal du kontakte din Forhandler så hurtigt som muligt (da det evt. kan påvirke de afhjælpningsforanstaltninger, der er til rådighed, hvis du ikke retter henvendelse hurtigst muligt). Du kan drøfte med din Forhandler hvilke rettigheder og retsmidler, du har.

Ford udbyder Ford’s Online Salgsplatform, hvor du kan bestille udvalgte køretøjer/produkter fra deltagende Ford-forhandlere (Ford-forhandlerne er uafhængige virksomheder) og andre udvalgte tredjeparter. Ford hverken sælger eller leverer de køretøjer/produkter, der udbydes på Ford’s Online Salgsplatform. Det vil sige, at Ford ikke har kontrol over og ikke påtager sig noget ansvar for Ford-forhandlerne eller andre tredjeparters salg/levering af køretøjer/produkter til dig.

10. PRIVATLIVSPOLITIK

Du kan læse mere om Ford Motor Company Limiteds privatlivspolitik for kunder her: https://www.ford.dk/vigtig-viden/datasikkerhed

11. GENERELLE BESTEMMELSER

11.1 Vi kan til enhver tid, uden at det medfører en begrænsning af andre rettigheder og retsmidler, der er måtte være forbundet hermed, modregne beløb, som du skylder os, i beløb, som du har til gode.

11.2 Hvis en part har afstået fra at gøre en misligholdelse af Brugsvilkårene for Ford’s Online Salgsplatform gældende, betyder det ikke, at parten afstår fra efterfølgende at gøre en misligholdelse af samme bestemmelse eller andre bestemmelser gældende.

11.3 Hvis en domstol eller anden kompetent myndighed har truffet afgørelse om, at en bestemmelse eller en del af en bestemmelse i nærværende Brugsvilkårene for Ford’s Online Salgsplatform er ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal den pågældende bestemmelse eller del af en bestemmelse slettes fra Brugsvilkårene, og de resterende bestemmelser eller dele af bestemmelsen vil fortsat være fuldt gyldige.

11.4 Nærværende Brugsvilkår er underlagt dansk lovgivning, med mindre andet udtrykkeligt er fastlagt i henhold til præceptive forbrugerbeskyttelsesregler i dit bopælsland.

12. KONTAKTOPLYSNINGER/KUNDEVEJLEDNING

12.1 FORD’S ONLINE SALGSPLATFORM

Hvis du ønsker at gøre os opmærksomme på forhold vedrørende Ford’s Online Salgsplatform, bedes du venligst kontakte os hurtigst muligt:

Kundeservice tlf.nr. 43 68 20 00