REACH

Ford har forpligtet sig til at fremme ansvarlig produktion, håndtering og brug af vores produkter. Derfor støtter vi de underliggende mål for REACH, en EU-forordning, der omhandler registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier.

Vi støtter specifikt forordning EF 1907/2006 artikel 33, stk. 1. Det skyldes, at forordningen vedrører stoffer, der er meget problematiske (SVHC'er), og som findes på den aktuelle liste for godkendelse.

Hvis disse stoffer findes i et produkt, er det vigtigt at garantere sikker brug af dem. Forordningen har således til formål at gøre det muligt for kunderne at træffe passende risikostyringsforanstaltninger: Et mål og en målsætning, som vi fuldt ud støtter.