Home > Vigtig Viden > Datasikkerhed
Privacy

Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK

Ford Motor company a/s
Ford Credit

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Ford Motor Company A/S (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger, som vi indsamler på hjemmesiden Ford.dk

1. DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Ford Motor Company A/S

CVR-nr.: 62 53 23 19

Borupvang 5 D - E

2750 Ballerup

Emailadresse: CRCDK@ford.com

Telefon: +45 43 68 20 00

2. INTRODUKTION

Det er vigtigt for Ford Motor Company A/S (”Ford Motor Company”), at dine personoplysninger indsamles og behandles sikkert og lovligt.

Vi har udarbejdet denne privatlivspolitik (”Privatlivspolitikken”), der beskriver hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger fra hjemmesiden Ford.dk. Du opfordres til at læse Privatlivspolitikken grundigt igennem.

På vores hjemmeside Ford.dk kan du under punktet "Finansiering" finde forskellige oplysninger om bl.a. finansieringen af dit bilkøb m.v. hos Ford Credit. Vi gør opmærksom på, at Forso Danmark, Filial af Forso Nordic Ab, Sverige (CVR-nr.: 31 37 42 27) er den juridiske enhed bag Ford Credit, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, der indsamles på denne del af hjemmesiden. Der henvises endvidere til Privatlivspolitikkens punkt 6 om Andre hjemmesider og sociale netværk.

3. BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN

Formål Kategorier af personoplysninger Kilder Behandlingsgrundlag Modtagere Opbevaring

1) Bookning af testkørsel

Personoplysningerne behandles
med det formål at sikre, at vi kan opfylde dit ønske om en gratis testkørsel i den af dig valgte Ford-model samt hos en Fordforhandler udpeget af dig.
 
 

 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

a) Almindelige personoplysninger

 • Fornavn
 • Efternavn
 • Adresse
 • By
 • Postnummer
 • Køn
 • Email
 • Telefonnummer
 • Testbil

b) Følsomme oplysninger

 • Ingen

c) Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme

 • Ingen

Vi indsamler personoplysningerne fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig

Vi behandler dine personoplysninger som nævnt under det foregående punkt "kategorier af personoplysninger" baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitim interesse for os. Det legitime formål er at kunne tilbyde dig den prøvetur, som du har bestilt på vores hjemmeside, herunder at kunne kontakte dig med henblik på at aftale det nærmere detaljer for prøveturen.)  

Vi deler dine personoplysninger med:

 • Fordforhandleren, som du har ønsket at booke en testkørsel hos, og som varetager salget af vores biler.
 • CDK Global (Denmark) ApS
 • Datamann A/S
 • AutoDesktop System
 • Selskaber i Ford-koncernen, der er placeret i Europa og USA.  

Vi vil opbevare personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger, så længe de er nødvendige for

 • at sikre at du får en testkørsel.

2) Markedsføringsmæssigt materiale

Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at kontakte dig med henblik på informere dig om nye produkter og services og til at forbedre vores service over dig.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

a) Almindelige personoplysninger

 • Fornavn
 • Efternavn
 • Adresse
 • By
 • Postnummer
 • Køn
 • Email
 • Telefonnummer
 • Præference for Ford personbil og/eller Ford varebil.

b) Følsomme oplysninger

 • Ingen

c) Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme

 • Ingen

Vi indsamler personoplysningerne fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig

Vi behandler dine personoplysninger som nævnt under det foregående punkt "kategorier af personoplysninger" baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.a (samtykke)

Vi kan dele dine personoplysninger med:

a) Fordforhandlerne

b) Wunderman A/S

c) Selskaber i Ford-koncernen, der er placeret i Europa og USA.  

Vi vil opbevare personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger, indtil du orienterer os om, at du ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmateriale. Dog vil vores behandling af dine personoplysninger også ophøre, hvis vi over periode på 12 måneder ikke har været i kontakt med dig, herunder ved at du har modtaget information om nye produkter m.v. fra os.

3) Nyhedsbreve

Personoplysningerne behandles for at imødekomme dit ønske om at modtage nyhedsbreve for os om Ford personbiler og/eller Ford varebiler, herunder at modtage markedsføringsmateriale om vores varebiler, personbiler, events m.v.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

a) Almindelige personoplysninger

 • Fornavn
 • Efternavn
 • Køn
 • Email
 • Præference personbil og/eller varebil

b) Følsomme oplysninger

 • Ingen

c) Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme

 • Ingen

Vi indsamler personoplysningerne fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig

Vi behandler dine personoplysninger som nævnt under det foregående punkt "kategorier af personoplysninger" baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.a (samtykke)

Vi kan dele dine personoplysninger med:

a) Fordforhandlerne

b) Wunderman A/S

c) Selskaber i Ford-koncernen, der er placeret i Europa og USA.

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger, indtil du orienterer os om, at du ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmateriale. Dog vil vores behandling af dine personoplysninger også ophøre, hvis vi over periode på 12 måneder ikke har været i kontakt med dig, herunder ved at du har modtaget information om nye produkter m.v. fra os.

4) Kundehenvendelser og øvrige henvendelser

Vi indsamler dine personoplysninger, når du kontakter vores kundecenter via email-formularen, via telefon eller de kontaktoplysninger, som fremgår af vores hjemmeside. Denne behandling af dine personoplysninger foretages med det formål at vores kundecenter kan håndtere din henvendelse og assistere dig bedst muligt.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

a) Almindelige personoplysninger

 • Fornavn
 • Efternavn
 • Adresse
 • Email
 • Telefonnummer
 • Stelnummer og/eller registreringsnummer
 • Fordforhandleren og/eller navnet på medarbejderen hos Fordforhandleren.
 • Eventuelle supplerende oplysninger af betydning for at kunne besvare henvendelsen.

b) Følsomme oplysninger

 • Ingen

c) Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme

 • Ingen

Vi indsamler personoplysningerne fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig

Vi behandler dine personoplysninger som nævnt under det foregående punkt "kategorier af personoplysninger" baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitim interesse for os. Det legitime formål er at kunne håndtere din henvendelse, som du kontakter os angående.)

Vi kan dele dine personoplysninger med:

a) Fordforhandlerne

b) Selskaber i Ford-koncernen, der er placeret i Europa og USA.

Vi vil opbevare personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger, så længe de er nødvendige.

Således slettes dine personoplysninger 6 år efter, at vi har besvaret din henvendelse og afsluttet din forespørgsel, såfremt det er en simpel forespørgsel (f.eks. rekvirering af en brochure eller en enkelt telefon-/emailbesvarelse på henvendelsen).

Vi sletter dine personoplysninger senest efter 10 år, hvis der er tale om en mere kompleks henvendelse, som f.eks. involverer Fordforhandlere (selvstændige juridiske enheder) og/eller har en eller anden form for økonomisk aspekt.

5) Find instruktionsbog, lynvejledning eller servicekampagne

Personoplysningerne behandles med følgende formål:

 • Sikre at du kan finde den instruktionsbog eller lynvejledning, som passer til din bil.
 • Sikre at du kan få viden om, hvorvidt vi har en åben servicekampagne på din bil.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

a) Almindelige personoplysninger

 • Modelår
 • Stelnummer
 • Registreringsnummer

b) Følsomme oplysninger

 • Ingen

c) Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme

 • Ingen

Vi indsamler personoplysningerne fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig

Vi behandler dine personoplysninger som nævnt under det foregående punkt "kategorier af personoplysninger" baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitim interesse for os. Det legitime formål er at kunne tilbyde dig den viden, som du efterspørger via vores hjemmeside om instruktionsbog, lynvejledning og/eller åben servicekampagner)

Vi deler dine personoplysninger med:

 • Ingen
Vi opbevarer ikke viden om dine opslag på hjemmesiden. Når du har foretaget dit opslag, slettes dine personoplysninger herom straks.

4. OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS

Vi kan overføre dine personoplysninger til følgende lande uden for EU/EØS: USA

Overførsler til tredjelande vil kun ske til specifikke formål, som nævnt under afsnit 3 og på følgende retsgrundlag:

Landet/landene eller virksomheden/virksomhederne er ikke af Kommissionen vurderet, som lande, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger. Vi vil derfor sikre, at der er fornødne garantier ved brug af Kommissionens standardkontrakter, som publiceret af Kommissionen eller ved andre kontrakter godkendt af kompetente myndigheder. Du har mulighed for at få en kopi af kontrakter/aftaler ved at kontakte os på CRCDK@ford.com.

5. PLIGTMÆSSIG INFORMATION

Oplysningerne, som er opregnet under "kategorier af personoplysninger" under punkt 3, er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, kan vi desværre ikke imødekomme din anmodning om

 1. Bookning af testkørsel
 2. Markedsføringsmæssig materiale
 3. Nyhedsbreve
 4. Kundeservicehenvendelser og øvrige henvendelser
 5. Find instruktionsbog, lynvejledning eller servicekampagne

Din henvendelse efter punkt 4) kan efter omstændighederne besvares uden, at du oplyser os om alle personoplysningerne, der er opregnet under "kategorier af personoplysninger". Det vil afhænge af, hvad henvendelsen vedrører.

6. ANDRE HJEMMESIDER OG SOCIALE NETVÆRK

Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider, som er uden for vores kontrol, og som ikke er omfattet af denne privatlivspolitik. Hvis du tilgår andre hjemmesider via disse links, kan disse hjemmesiders operatører indsamle oplysninger om dig og anvende dem i overensstemmelse med deres privatlivspolitikker, som kan afvige fra vores.

Hjemmesiden kan endvidere give dig mulighed for at dele eller følge oplysninger om Ford, hjemmesiden eller de produkter og/eller tjenesteydelser, som er tilgængelige på hjemmesiden, ved at bruge tredjemands sociale netværksfunktioner (som fx “del-”, “like-” eller “følg-knapper”).

Vi tilbyder denne funktionalitet for at skabe interesse for hjemmesiden blandt medlemmerne af dine sociale netværk og for at give dig mulighed for at følge meninger, nyheder og anbefalinger i forhold til hjemmesiden og dele dem med dine kontakter. Hvis du deler personlige oplysninger med et socialt netværk, bør du dog være opmærksom på, at disse oplysninger kan blive indsamlet af udbyderen af det sociale netværk og gjort offentligt tilgængelige, herunder igennem internetsøgemaskiner.

Du bør altid nøje læse privatlivspolitikken for enhver hjemmeside, du besøger, og ethvert socialt netværk, hvorigennem du deler oplysninger, med henblik på at forstå, hvordan de forholder sig i forhold til personoplysninger.

Følgende links kan blive opdateret fra tid til anden af udbyderne. Vi sørger så vidt muligt for at holde dem opdateret. Du kan også finde den pågældende privatlivspolitik direkte gennem udbyderen.

Facebook -            https://www.facebook.com/about/privacy

LinkedIn -              https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Instagram -            https://help.instagram.com/519522125107875

Twitter -                 https://twitter.com/en/privacy

YouTube -              https://policies.google.com/privacy

Facebook-produkter

Facebook leverer anonymiseret statistik og indsigt til os på vores Facebookside. Det hjælper os med at forstå de typer af handlinger, som brugere foretager sig på vore side (også kaldet ”Indblik i side”). Dette Indblik i side baserer sig på specifik information om individer, som har besøgt vores side. Persondata er indsamlet gennem cookies. Disse er små pakker af data, der som regel består af bogstaver og tal, som er lageret af din browser, når du besøger Facebooksiden. Vi kan ikke personligt identificere dig eller associere dig med din konto. På baggrund af det er der et fælles ansvar mellem Facebook og os vedrørende indsamling og overførsel af din data til Facebook Irland. Analyse af anonymiseret data bygger på en legitim interesse for at optimere udvalget af ydelser på Facebooksiden og for at evaluere de typer handlinger, der bliver foretaget på vores Facebookside samt at forbedre vores side baseret på disse resultater. Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6(1)(f) i GDPR-lovgivningen.

Facebook er ene og alene ansvarlig under GDPR-lovgivningen for efterfølgende databehandling efter overførsel, inklusiv informationsforpligtelse og den registreredes rettigheder samt datasikkerhed. Vi har indgået en fælles ansvarsaftale med Facebook Irland, som fastlægger det respektive ansvar for overholdelse af GDPR-krav. For så vidt som Facebook og os er fælles kontrollanter i overensstemmelse med GDPR, skal den tilsvarende aftale anvende: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Du kan finde information om Facebooks behandling af din persondata på https://www.facebook.com/about/privacy. Der vil du også finde yderligere information om retsgrundlaget for Facebooks databehandling, og hvordan du kan forsikre dine rettigheder som den registrerede mod Facebook. Informationen i denne privatlivspolitik gør sig gældende i vores databehandling. 

Google reCAPTCHA tool

I visse sektioner på denne side, vil besøgende blive bedt om at bruge Google reCAPTCHA-værktøjet, så et integritetscheck kan udføres for at sikre at brugeren ikke er en robot. Google indsamler hardware- og softwareinformation, som f.eks. Enheds- og applikationsdata, for at kunne udføre integritetskontrollen.

Google ejes og drives selvstændigt, og data indsamlet af Google er underlagt dets privatlivspolitik. Vi opfordrer dig til at gennemgå Google's privatlivspolitik på http://www.google.com/privacy.html og Googles Hvordan bruger Google data, når du bruger vores partners websteder eller apps (findes på www.google.com/policies/privacy/partnere/), så du kan forstå, hvordan dataene indsamles, bruges og deles.

7. DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på CRCDK@ford.com.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: [14-02-2018]

Privatlivspolitik for Forso Danmark, Filial af Forso Nordic Ab, Sverige

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Forso Danmark (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger.

1 DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Forso Danmark, Filial af Forso Nordic Ab, Sverige

CVR: 31374227

Borupvang 5 D E

2750 Ballerup

Danmark

+45 43 48 07 00

Kontakt os via vores kontaktformular her

2 BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af vores ydelser (herunder finansierings- og leasingaftaler): Vi behandler oplysninger om dig for at kunne levere de tjenester, services eller produkter, som du efterspørger, herunder for at kunne opfylde vores kontraktuelle forpligtelser samt for at kunne bestemme, hvilke tjenester vi kan tilbyde dig.
 • Markedsføring: Vi behandler dine personoplysninger til at målrette markedsføring af vores tjenester via post, email eller sms, herunder i forbindelse med markeds- og kundeanalyser samt markedsundersøgelser. Hvis du er erhvervsleasingkunde, videregiver vi desuden dine personoplysninger til den Ford forhandler, som oprindeligt formidlede din kontakt til os, for at denne kan kontakte dig ifm. din leasingkontraktsophør og drøfte fornyelse af leasingkontrakten og anden markedsføring.
 • Optimering af tjenester: Vi behandler dine personoplysninger til at administrere, udvikle og tilpasse vores tjenester og for at kunne kommunikere med dig, når du kontakter os, herunder for at kunne kontakte dig, når du efterspørger yderligere informationer om vores tjenester, services og produkter.
 • Forretnings- og produktudvikling: Vi behandler dine personoplysninger til brug for forretnings-, metodeudvikling og produktudvikling.
 • Risikohåndtering og statistik: Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med risikostyring og statiske beregninger.
 • Efterlevelse af lovgivning: Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med efterlevelse af gældende lovgivning, f.eks. efterlevelse af hvidvasklovgivningen og regler om krav til sikkerhed.
 • Kundetilfredshedsundersøgelser: Vi deler dine personoplysninger med leverandører der bistår os som databehandlere med at foretage kundetilfredshedsundersøgelser, og som derfor kan ringe dig op til dette formål.
 • Kommunikation med dit forsikringsselskab: Når du indgår en finansieringsaftale med os behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med forsikringsrelaterede formål, herunder ifm. f.eks. indfrielse ved totalskade og udbedring af skader ved tilbagetagelse af bil.
 • Forsikring af vores finansieringsaftaler: Når du indgår en finansieringsaftale med os, behandler vi desuden dine personoplysninger i forbindelse med, at vi selv tegner forsikring for finansieringsaftalen, herunder i tilfælde af totalskade af bilen uden dækning.
 • Screening mod sanktionslister: Vi behandler dine personoplysninger for at foretage screeninger mod sanktionslister, herunder OFAC (Office of Foreign Assets Control - https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx)

3 KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler følgende oplysninger om dig til hvert af de nævnte formål:

 • Levering af vores ydelser
  • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, email, telefonnummer, køn, kreditoplysninger fra kreditbureauer, oplysninger fra skattevæsnet, herunder fuld årsopgørelse og oplysninger om indkomst (evt. bekræftet via dine lønsedler).
  • Personnummer
 • Markedsføring
  • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, email, telefonnummer og køn.
   • I tilfælde af erhvervsleasingkunder desuden oplysninger om CVR-nummer, den månedlige leasingydelse, leasingkontraktens udløbsdato, bilens registreringsnummer, bilens modelbetegnelse, restgæld i bilen, samt kontaktoplysninger.
 • Optimering af tjenester:
  • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, email, telefonnummer, og køn.  
 • Forretnings- og produktudvikling
  • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, email, telefonnummer og køn.
 • Statistik
  • Alder, adresse og køn.
 • Efterlevelse af lovgivning:
  • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, email, telefonnummer og køn.
  • Personnummer
 • Kundetilfredshedsundersøgelser
  • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, lånenummer, bilmærke og bilens model
 • Kommunikation med dit forsikringsselskab
  • Almindelige personoplysninger: Navn og oplysninger om restgæld i bilen
 • Forsikring af vores finansieringsaftaler
  • Almindelige personoplysninger: Navn, kontraktnummer, kontraktdato, kontraktens udløbsdato, bilens købsdato, registreringsnummer, stelnummer.
 • Screening mod sanktionslister
  • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, samt hvorvidt du er registreret på en sanktionsliste

4 KILDER

Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, vil denne kilde/disse kilder være:

 • Via forhandlere, der indsender finansieringsansøgninger på dine vegne og med dine persondata i
 • Via skattevæsenet
 • Via kreditbureauer og lignende data-leverandører (f.eks. RKI, IDQ, Experian, Købmandstandens Oplysningsbureau, Bisnode, Creditsafe)
 • Via CPR-registret
 • Via Tingbogen & Andelsboligbogen, Personbogen og Bilbogen
 • Via Virk.dk og BIQ.dk
 • Via Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
 • Via dit forsikringsselskab
 • Via Forso Danmarks forsikringsselskab
 • Via sanktionslister, herunder den amerikanske regerings OFAC-sanktionsliste
Den indsamlede information om dig hidrører fra:
 • EU/EØS
 • USA, for så vidt angår informationer modtaget fra OFAC-sanktionslisten

5 BEHANDLINGSGRUNDLAG

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag i forhold til hvert af de nævnte formål:

 • Levering af vores ydelser
  Behandlingen er nødvendig for, at vi kan indgå aftalen med dig, levere vores ydelser til dig og overholde gældende lovgivning.
 • Markedsføring
  Behandlingen af personoplysninger sker på baggrund af persondataforordningens interesseafvejningsregel, og er nødvendig for Forso Danmarks legitime interesse i at markedsføre vores services og andre tjenester. Vi indhenter dit samtykke i det omfang det er nødvendigt for at kunne sende dig markedsføring. For erhvervsleasingkunder, hvor vi videregiver oplysninger til Ford forhandleren, sker videregivelse på baggrund af dit samtykke.
 • Optimering af tjenester
  Behandlingen er nødvendig for Forso Danmarks legitime interesse i at tilpasse og optimere vores tjenester.
 • Forretnings- og produktudvikling
  Behandlingen er nødvendig for Forso Danmarks legitime interesse i at udvikle vores forretning og produkter.
 • Statistik
  Behandlingen er nødvendig for Forso Danmarks legitime interesse i at udføre statistik vedrørende vores kunder, services og andre tjenester.
 • Efterlevelse af lovgivning
  Behandlingen er nødvendig for at opfylde Forso Danmarks retlige forpligtelser.
 • Kundetilfredshedsundersøgelser
  Behandlingen er nødvendig for Forso Danmarks legitime interesse i at foretage undersøgelser om vores kunders tilfredshed.
 • Kommunikation med dit forsikringsselskab
  Behandlingen er nødvendig for, at vi kan indgå aftalen med dig og er desuden baseret på dit samtykke, herunder dit samtykke til at vi må udveksle oplysninger med dit forsikringsselskab.
 • Forsikring af vores finansieringsaftaler
  Behandlingen er nødvendig for Forso Danmarks legitime interesse i at tegne forsikring for vores finansieringsaftaler.
 • Screening mod sanktionslister
  Behandlingen er nødvendig for Forso Danmarks legitime interesse i at foretage screening af vores kunder forud for aftaleindgåelse

6 VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser, og finansielle institutioner)
 • Medlemmer af Ford koncernen
 • Ford Forhandlere
 • If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), i forbindelse med vores forsikring af finansieringsaftaler
 • Offentlige myndigheder, i det omfang vi er retligt forpligtet til det

7 OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS

Vi vil overføre dine personoplysninger til følgende lande udenfor EU/EØS:

Overførsel til:
Overførselsgrundlag:
Argentina (Ford Credit Compañia Financiera S.A.)
Betragtes af EU Kommissionen som et sikkert tredjeland jf. artikel 45
Brazilien (Ford Credit Serviços de Assessoria e Consultoria Ltda.) EU Model Contracts for the transfer of personal data to third countries, jf. Artikel 46
Indien (Ford Motor Private Limited)
EU Model Contracts for the transfer of personal data to third countries, jf. Artikel 46
USA (Ipsos-RDA Group, Inc.)
EU Model Contracts for the transfer of personal data to third countries, jf. Artikel 46
USA (Ford Motor Company)

EU Model Contracts
for the transfer of personal data to third countries, jf. Artikel 46

Du har ret til at få en kopi af vores EU Model Contracts for the transfer of personal data to third countries udleveret, ved at kontakte os på kontaktformularen ovenfor.

8 OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi vil opbevare dine personoplysninger vedrørende:

 • Oplysninger relateret til aftaler (finansierings- og leasingaftaler) opbevares som udgangspunkt i 5 år efter regnskabsåret, hvor aftalen ophører eller du vælger at hæve aftalen.
 • Oplysninger om aftaler kan dog beholdes i længere tid end 5 år efter aftalens ophør, når der er tale om en aftale, hvor krav først forældes på et senere tidspunkt jf. forældelsesloven.
 • Stamoplysninger i op til 2 år fra tidspunktet, hvor oplysninger indsamles fra dig, eller så længe vi lovligt må sende markedsføring til dig.
 • Økonomiske forhold i op til 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører.

Vi vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier: så længe det er påkrævet i henhold til gældende ret, herunder når vi efter bogføringsloven er pålagt at opbevare visse oplysninger.

9 DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at: ved personligt at rette henvendelse til os på denne kontaktformular.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: [10.12.2018]

Top