Home > Vigtig Viden > Datasikkerhed
Privacy

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for hjemmesiden 

Denne privatlivspolitik for hjemmesiden ("politikken") beskriver, hvordan Ford Motor Company Limited ("Ford", "vi", "vores" eller "os") bruger og videregiver oplysninger, vi har indsamlet om dig (dine "personoplysninger"), når du besøger denne hjemmeside ("hjemmesiden"), eller når du kontakter os ved brug af de oplysninger, der er til rådighed på hjemmesiden.

På visse områder af hjemmesiden kan FCE Bank plc. ("Ford Credit") indsamle dine personoplysninger (f.eks., når du opnår adgang til din Ford Credit-konto via hjemmesiden). Denne politik redegør også for, hvordan Ford Credit vil bruge disse oplysninger.

Hjemmesiden kan gøre det muligt for dig at købe eller at anmode om priser på varer og tjenester, såsom bilforsikring, billeasing, billeje eller tilbehør. Nogle af disse produkter og/eller tjenester leveres af Fords partnere, som indsamler yderligere personoplysninger fra dig med henblik på at behandle din anmodning. Vores partnere bruger de personoplysninger, de indsamler, således som de beskriver i deres privatlivspolitikker, eller således som de beskriver det, når du afgiver dine personoplysninger.

Ud over denne politik har visse Ford-produkter og -tjenester (herunder visse Ford-apps) deres egne privatlivspolitikker, der nærmere beskriver, hvordan dine personoplysninger anvendes i en given kontekst. Du kan også finde flere oplysninger om, hvilke oplysninger, dit køretøj indsamler og bruger, i instruktionsbogen eller den medfølgende (app) (hvis en sådan er til rådighed), og om, hvordan dine personoplysninger anvendes, når dit Ford-køretøj bliver serviceret eller repareret.

Hvem deler vi dine oplysninger med?

Dine personoplysninger kan blive videregivet til:

 • virksomheder eller andre organisationer, som vi har antaget til at levere tjenester på vores vegne
 • virksomheder eller andre organisationer, hvor du har bedt os om at dele eller accepteret, at vi deler dine personoplysninger med dem
 • forhandlere og vores partnere, hvis dette er nødvendigt for at levere et produkt eller en tjeneste til dig
 • professionelle rådgivere
 • enhver retshåndhævende myndighed, domstol, tilsynsmyndighed eller tredjepart, hvis vi mener, dette er nødvendigt for at overholde en juridisk eller lovgivningsmæssig forpligtelse, eller i øvrigt for at beskytte vores rettigheder eller en tredjeparts rettigheder
 • en sådan tredjepart, der køber, eller til hvem vi overdrager, alle/hele eller en væsentlig del af vores aktiver og virksomhed. I tilfælde af et sådant salg eller en sådan overdragelse, vil vi gøre rimelige bestræbelser på at forsøge at sikre, at den enhed, som vi overdrager dine personoplysninger til, anvender dem på en måde, der er i overensstemmelse med denne politik.

Ford kan også overdrage dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i denne politik, til Ford Credit og enhver anden virksomhed i Ford Motor Company Group over hele verden og til dens tjenesteleverandører. En oversigt over virksomhederne i Ford Motor Company Group findes på http://corporate.ford.com/homepage.html.

Dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen i Danmark og kan overdrages inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS") samt til lande uden for EØS (herunder til USA). Ford vil tage rimelige skridt for at sikre, at dine personoplysninger er tilstrækkeligt beskyttet, når de overføres til lande uden for EØS.

Hvilke oplysninger bruger vi?

Ford indsamler personoplysninger fra hjemmesiden:

 • når du udfylder formularer (for eksempel hvis du opretter en MyFord-konto eller bestiller en prøvetur)
 • automatisk via brug af cookies og tilsvarende teknologier. Du kan læse mere om dette i Fords cookievejledning.

Hjemmesiden giver dig mulighed for at afgive personoplysninger, herunder:

 • dit navn og dine kontaktoplysninger (såsom din adresse og e-mailadresse) og oplysninger om din virksomhed eller din arbejdsgiver, hvis din henvendelse vedrører en firmabil
 • oplysninger om dit køretøj (herunder dit køretøjsidentifikationsnummer ("VIN"), registreringsnummer og kilometertal)
 • oplysninger om de produkter og tjenester, du er interesseret i
 • dine kontakt- og markedsføringspræferencer.

Derudover:

 • indsamler vi dine personoplysninger, hvis du kontakter os ved brug af de oplysninger, der er til rådighed på hjemmesiden (f.eks. registrerer vi de oplysninger, du afgiver, når du skriver til os eller kontakter vores kundeservicecentre)
 • vi kan kombinere de oplysninger, vi har om dig, med oplysninger om dig og dine interesser, socioøkonomisk og sociodemografisk status, onlineidentifikatorer og aktuelle kontaktoplysninger indsamlet af tredjeparter, men kun, når disse tredjeparter har dit samtykke dertil.

Hvordan bruger vi dine oplysninger?

Vi bruger de personoplysninger, vi indsamler fra hjemmesiden, til at:

 • behandle dine anmodninger (for eksempel til at oprette din My Ford-konto eller sætte dig i stand til at bestille prøveture eller brochurer om biler)
 • administrere vores forretning og vores relation til dig
 • håndtere dine henvendelser
 • sende dig markedsføringsmateriale i overensstemmelse med dine kommunikationspræferencer
 • overholde vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser og forhindre og afsløre kriminelle handlinger og bedrageri
 • forstå, hvordan hjemmesiden anvendes, så vi kan forbedre den.

Vi kan kombinere og analysere dine personoplysninger for at:

 • hjælpe os med at udvikle og forbedre vores produkter og tjenester
 • forstå vores kunder bedre
 • administrere og forbedre vores relation til dig.

Dette kan for eksempel omfatte oplysninger om vores distributionsstrategi, evaluering af effekten af vores markedsførings- og kundeservice, gennemførelse af markedsundersøgelser og identifikation af produkter eller tjenester, der kan have din interesse, og kontakt til dig for at gøre dig opmærksom på sådanne produkter og tjenester.

Vi vil gerne være sikre på, at de meddelelser, vi sender til dig, og vores interaktion med dig, er så relevant for dig som muligt. Derfor bruger vi fra tid til anden oplysninger om dig indsamlet hos tredjeparter (som beskrevet i afsnittet ovenfor benævnt ["Hvilke oplysninger bruger vi?"] for at hjælpe os med at fastlægge, hvilke Ford-produkter og -tjenester, du kan være interesseret i. Vi kan derefter sende dig oplysninger om disse produkter og tjenester i overensstemmelse med dine kommunikationspræferencer og bruge de oplysninger, vi er i besiddelse af om dig, til at orientere vores kundeservicecentre, hvis du kontakter dem. Vi kan også samarbejde med tredjeparter for at vise dig skræddersyet annoncering på sociale medie-platforme, eller, hvis du har givet samtykke til brugen af cookies, når du søger på internettet/besøger andre hjemmesider (se Fords cookie-vejledning for yderligere oplysninger). Du kan læse om, hvordan du stopper med at modtage markedsføringsmateriale fra os, i afsnittet ["Dine rettigheder"] nedenfor.

Oplysninger, som du giver til Ford Credit

Du kan også bruge www.ford.dk til at se Ford Credits finansieringsprodukter og til at administrere din Ford Credit-konto, når du er blevet Ford Credit-kunde. Hvis du gør det, vil Ford Credit anmode om yderligere personoplysninger for at verificere din identitet og give adgang til din Ford Credit-konto. Ford Credit bruger disse personoplysninger som beskrevet, når du anmoder om finansiering, eller, hvis du er Ford Credit-kunde, som anført i din Ford Credit-aftale.

Dine rettigheder

Som privatperson har du ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi er i besiddelse af om dig og til hvilke formål, samt til at få adgang til disse oplysninger og foretage eventuelle rettelser. Du har også i visse tilfælde ret til at nedlægge indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger.

Vi gør alle praktiske bestræbelser på at respektere dine ønsker. Der kan dog være konkret lovgivning, navnlig vedrørende sikkerhedsanliggender eller finansiel regulering (f.eks. i forhold til Ford Credit), der forhindrer dette.

Hvis du har valgt at modtage markedsføringsmateriale fra Ford og/eller Ford Credit, kan du til enhver tid skifte mening. Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra Ford, bedes du skrive til:

Ford Motor Company A/S
Borupvang 5 D-E
2750 Ballerup

Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra Ford Credit, bedes du skrive til:

Ford Credit
Borupvang 5 D-E
2750 Ballerup

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende Fords brug af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at få adgang til de oplysninger, som Ford er i besiddelse af om dig, bedes du kontakte den relevante adresse ovenfor.

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende Ford Credits brug af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at få adgang til de oplysninger, som Ford Credit er i besiddelse af om dig, bedes du kontakte den relevante adresse ovenfor.

Andre hjemmesider og sociale netværk

Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider, der er uden for vores kontrol, og som ikke er omfattet af denne politik. Hvis du går ind på andre hjemmesider ved brug af de viste links, kan virksomheden bag sådanne hjemmesider indsamle oplysninger fra dig, som vil blive anvendt af dem i overensstemmelse med deres privatlivspolitikker, der kan være forskellige fra vores.

Hjemmesiden kan også give dig mulighed for at dele eller følge oplysninger om Ford, hjemmesiden eller de produkter og/eller tjenester, der tilbydes via den, ved brug af tredjeparts sociale netværksfunktionalitet (såsom "del"-, "like"- eller "følg"-knapper).

Vi tilbyder denne funktionalitet for at skabe interesse omkring hjemmesiden blandt medlemmerne af dine sociale netværk, og for at give dig mulighed for at dele og følge holdninger, nyheder og anbefalinger om hjemmesiden med dine kontakter. Du skal dog være opmærksom på, at deling af personoplysninger med et socialt netværk kan medføre, at udbyderen af det sociale netværk indsamler oplysninger, som kan blive stillet til rådighed for offentligheden, herunder via søgemaskiner på internettet.

Du bør altid læse privatlivspolitikken nøje på enhver hjemmeside, du opnår adgang til, eller ethvert socialt netværk, hvor du deler oplysninger, for at forstå deres praksis for håndtering af personoplysninger.

Opdateringer af denne privatlivspolitik

Vi kan til enhver tid opdatere denne politik. Hvis vi foretager væsentlige og essentielle ændringer i den måde, hvorpå vi ønsker at bruge dine personoplysninger, vil vi oplyse dette via en fremtrædende meddelelse på hjemmesiden eller ved at kontakte dig direkte. Hvis du ikke accepterer disse ændringer, må du ikke bruge hjemmesiden.

Ford Motor Company Limited. Registreret i England: Nr. 235446, hjemstedsadresse: Eagle Way, Brentwood, Essex, CM13 3BW, England.

Reparation, diagnosticering og servicering af dit Ford-køretøj

Da dit Ford-køretøj blev produceret, blev det tildelt et unikt nummer (køretøjsidentifikationsnummeret, eller VIN). Dette VIN-nummer giver os adgang til oplysninger om dit køretøj, herunder model, alder, den anvendte software samt tekniske specifikationer.

Med henblik på at diagnosticere, analysere, reparere eller servicere dit køretøj, skal de teknikere, der arbejder på det, indsamle VIN-nummeret sammen med visse diagnostiske oplysninger og oplysninger om dit køretøjs aktuelle stand (f.eks. anvendte softwareudgaver, kilometertal etc.).

Disse oplysninger overføres til et system, der drives af Ford, således at de teknikere, der arbejder på dit køretøj, kan få adgang til oplysninger om køretøjets specifikke reparationer, vedligeholdelse og diagnostiske oplysninger (såsom kredsløbsdiagrammer, køretøjets softwareopdateringer) og oplysninger om tidligere arbejde udført på dit køretøj for at hjælpe dem med at diagnosticere, reparere og/eller servicere køretøjet og sætte dem i stand til at ajourføre deres optegnelser.

For at sikre, at dit køretøj har en fyldestgørende diagnosticeringsoversigt, knyttes oplysninger om, hvilket arbejde, der er foretaget på dit køretøj, når det serviceres eller repareres, til dit køretøjs VIN-nummer. Disse oplysninger overføres til systemet og opbevares, således at Ford (eller tredjeparter, som Ford autoriserer til at bruge systemet på denne måde) kan stille oplysninger om den seneste reparation eller tjeneste til rådighed for enhver forhandler eller reparatør ethvert sted i verden, som skal reparere eller servicere dit køretøj.

Oplysningerne i systemet anvendes også af Ford til diagnosticering, reparation af dit køretøj, til at forvalte og administrere garantier og tilsvarende produkter og tjenester, til produktsikkerhed og forsknings- og udviklingsformål og til at sætte Ford i stand til at overholde sine juridiske forpligtelser.

Ud over overførslen af oplysninger beskrevet ovenfor, kan Ford også videregive disse oplysninger til:

 • virksomheder i Ford-koncernen med henblik på forskning og udvikling og analyse
 • og/eller til virksomheder i Ford-koncernen og/eller til tredjeparter, hvis Ford Motor Company Limited mener, dette er nødvendigt for at overholde en juridisk eller lovgivningsmæssig forpligtelse, eller i øvrigt for at beskytte rettigheder tilhørende Ford Motor Company Limited eller andre virksomheder i Ford Motor Company-koncernen, eller en tredjeparts rettigheder.

Grundet systemets globale karakter overføres VIN-oplysninger af Ford til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

I tilfælde af spørgsmål, eller hvis du ønsker at få adgang til de oplysninger om dit VIN-nummer, der er registreret i systemet, bedes du skrive til:

Ford Motor Company A/S
Borupvang 5 D-E
2750 Ballerup

Vigtige oplysninger

Alt billedmateriale og alle oplysninger, der vises på denne hjemmeside, afspejler muligvis ikke de seneste specifikationer i Danmark, farverne kan være forskellige, de viste muligheder og/eller det viste tilbehør kan medføre yderligere omkostninger, og lokationer samt de anvendte køretøjer kan være uden for Danmark.

Ford har en politik om løbende produktudvikling. Der tages forbehold for ændring af specifikationer, farver på modeller og enheder, der til enhver tid er illustreret og beskrevet på denne hjemmeside.

Top