HVAD KAN VI HJÆLPE MED?

Skriv dit spørgsmål…
Home > Vigtig Viden > REACH
placeholder

REACH

Ford er forpligtet til at fremme ansvarlig fremstilling, håndtering og brug af vores produkter. Derfor støtter vi de underliggende mål for REACH, en EU-forordning, der vedrører registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier.

Vi støtter specifikt forordning EF 1907/2006) Artikel 33, stk. 1. Det skyldes, at forordningen vedrører stoffer med meget stor bekymring (SVHC'er), der fremgår af den nuværende liste for godkendelse.

Hvis disse stoffer findes i et produkt, er det vigtigt at garantere deres sikre brug. Forordningen har således til formål at sætte kunderne i stand til at træffe passende risikostyringsforanstaltninger: Et mål og mål, som vi fuldt ud tilslutter os.

Personbiler Varebiler

Varebiler

Request a Test Drive

Book en prøvetur

Build and Price

Byg din Ford

Top