GARANTI-INFORMATION FOR FORD WALLBOX

Udgivelsesdato: 30. november 2020

A. Indhold og krav

Ford garanterer, at Ford Wallbox leveres uden materiale- eller fabrikationsfejl (kvalitetsgaranti) for garantiperioden angivet herunder. Udbyderen af garanti i dit land fremgår af oversigten i afsnit E nedenfor.

Garantien er kun gældende på betingelse af, at Ford Wallbox er installeret af en autoriseret el-installatør i henhold til installations-instruktionerne og anvendt som beskrevet i brugervejledningen.

Garantien dækker en periode på 3 år fra udlevering af Ford Wallbox. Gem venligst din kvittering/faktura som dokumentation for udlevering. Hvis Ford Wallbox ikke virker, som følge af en materiale- eller fabrikationsfejl, vil den enten blive repareret eller ombyttet uden omkostninger for kunden. Ford forbeholder sig retten til at vælge mellem disse muligheder.

Bevis for en materiale- eller fabrikationsfejl påhviler kunden.

Inden for rammerne af denne garanti vil Ford i hvert enkelt tilfælde afholde de nødvendige og rimelige omkostninger for adskillelse og installation i tilfælde af en reklamation, under forudsætning af at nedtagning og opsætning er godkendt af Ford på forhånd.

Du skal gemme og fremvise den originale kvittering/faktura som dokumentation, hvis du reklamerer i henhold til denne garanti.

I det omfang at det er lovligt tilladt, hvis Ford Wallbox repareres eller ombyttes under garantiperioden på grund af en materiale- eller fabrikationsfejl, vil garantien ikke blive forlænget; garantien for en ombyttet Ford Wallbox udløber ved afslutning af den originale garantiperiode.

En Ford Wallbox, som ombyttes eller komponenter, der udskiftes ved reparation, under garantien, overgår til Fords ejendom.

B. Undtagelser

Undtagelser fra garantien:

 

  1. Skader på Ford Wallbox forårsaget ved ikke-korrekt anvendelse, fejlagtig installation eller modifikationer, som ikke er godkendt af Ford Motor Company
  2. Skader opstået ved normalt slid
  3. Erstatning for følgeskader
  4. Reklamation for reduktion eller opsigelse af købsaftale
  5. Ford er ikke ansvarlig for nogen som helst reparation eller ombytning som et direkte resultat af manglende vedligeholdelse af Ford Wallbox i henhold til (i) brugervejledningen og (ii) vedligeholdelsesplaner og servicekrav 

 

NOTE:

Kun services nævnt under afsnit ’A. Indhold og Krav’, kan reklameres under denne garanti. Der er ingen yderligere gyldige reklamationer, specielt dem under § 280 BGB (som alene gælder Tyskland)

Begrænsninger i ansvar nævnt hér gælder ikke skader påført liv, krop eller helbred eller reklamationer under anden gældende lovgivning (inklusiv produktansvarslovgivning/lovgivning i dit land).

C. Garantibehandling

Hvis materiale- eller fabrikationsfejl sker, og det skal repareres under denne garanti, kontakt da venligst Ford Kundeservice (se afsnit E herunder) for reklamation.

Ford forbeholder sig retten til at kræve den pågældende wallbox under garanti udleveret til kontrol for en eksisterende mulig garantireklamation. Hvis en Ford Wallbox krævet udleveret til kontrol, ikke fremsendes grundet omstændigheder udenfor Fords kontrol, vil garantireklamationen blive afvist som ubegrundet.

Hvis en garantireklamation efter kontrol bekræftes, vil den pågældende Ford Wallbox enten blive repareret af en Ford-autoriseret partner eller ombyttet uden omkostninger. I individuelle tilfælde, kan det dog forekomme, at den Ford-autoriserede partner vil opkræve betaling. I disse tilfælde, hvis garantireklamationen er begrundet, vil en efterfølgende godtgørelse ske.

D. Bemærkninger:

I det omfang at det er lovligt tilladt, vil reklamationer under denne garanti være underlagt en begrænsning på 6 måneder fra datoen, hvor du først blev opmærksom på skaden.

Garantien er et frivilligt tilbud fra Ford. Denne garanti er underlagt lokal lovgivning i dit bopælsland. Din lovpligtige garantirettigheder er ikke begrænset af denne eller af anvendelse af services under denne garanti.

E. Garantiudbyder:

Udbyderen af garanti i dit land er anvist herunder:

Country

Warranty provider

Address

Telephone & Email

Germany

Ford -Werke GmbH

Henry-Ford-Straße 1, 50735 Köln, Deutschland

Please visit https://www.ford.eu/

where you can find the telephone and email address for the Ford Customer Relationship Centre in your selected country

 

Venligst besøg

https://www.ford.eu/

hvor du kan finde telefonnummer
og e-mailadresse til Ford Kundeservice i dit valgte land.

United Kingdom

Ford Motor Company Limited

Royal Oak Way South

Daventry

Northamptonshire

NN11 8NT

Norway

 

Ford Motor Norge AS  

Postbox 514, Lienga 2,

1414Trollasen,

Norway     

 

Netherlands

 

Ford Nederland B.V.

Stroombaan 16, 1181 VX Amstelveen, Netherlands

Belgium

 

Ford Motor Company (Belgium) NV

Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel

 

Spain

 

FORD ESPAÑA S.L.

C/ Caléndula 13,

Edificio Miniparc IV, 28109 Alcobendas,

Madrid / CIF. B-46066361, España

Austria

 

Ford Motor Company (Austria) GmbH

Hackinger Straße 5c, 1140 Wenen

Switzerland

 

Ford Motor Company (Switzerland) SA

Geerenstr. 10, 8304 Wallisellen, Zwitserland

Italy

 

Ford Italia S.p.A.

Via Andrea Argoli, 54, 00143 – Rome

Danmark

 

Ford Motor Company A/S

Borupvang 1, DK -2750 Ballerup, Danmark

Portugal

 

Ford Lusitana SA

Av. Defensores de Chaves 45 4º, 1000-112 Lisboa, Portugal

Finland

 

Oy Ford Ab

Plaza Halo, Ayritie 24 (6e verdieping), 01510 Vantaa, Finland

Poland

 

Ford Polska Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 7

02-677 Warschau

Ireland

 

Henry Ford & Son Ltd.

Elm Court, Boreenmanna Road, Cork, Ierland

Czech Republic

 

Ford Motor Company, s.r.o.

Karolinska 654/2, 18600 Praha 8, Tsjechië

Hungary

 

Ford Central & Eastern European LLC

2000 Szentendre, Galamb József u. 3, Hongarije

Romania

 

Ford Romania S.A.

Craiova, 29 Strada Henry Ford 29 (1863 -1947), 200745, judeţul Dolj, Roemenië

Greece

 

Ford Motor Hellas S.A.I.C.

Akakion 39 & Monemvasias 25, Maroussi GR 151.25, Athene, Griekenland

Sweden

Ford Motor Company AB

Att. Kundservice

Box 4023

169 04 Solna

next
prev