HJEMMESIDENS TILGÆNGELIGHED

ERKLÆRING OM TILGÆNGELIGHED

 

Hos Ford forstår vi vigtigheden af at levere en hjemmeside, der er tilgængelig for alle. Derfor har vi foretaget en række evalueringer af tilgængelighed vedrørende ford.dk i overensstemmelse med de retningslinjer for tilgængelighed af webindhold, der er fastlagt af World Wide Web Consortium (W3C).

Vi er kører en process med løbende forbedring, og vi arbejder konstant på at vores indhold udvikles i henhold til de godkendte retningslinjer og standarder for tilgængelighed og brugervenlighed. Dette omfatter:

Funktionerne på vores hjemmeside  
(herunder "Byg din Ford", "Brochurer og priser", "Find forhandler" og "Showroom") er i et responsivt design, så visningen er korrekt på mobiler, håndholdte enheder og desktopenheder. 

Font- og tekststørrelse

Hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, har vi anvendt

  • Den generelle sans-serif  font   på ford.dk er let at læse.
  • Live-tekst i stedet for grafik giver dig øget kontrol og mindsker den tid, det tager at downloade sider.

Ændring af indstillinger

I din browser kan du ændre størrelsen på teksten på denne hjemmeside. Du kan også foretage andre nyttige ændringer i din browser samt på din computer generelt.

Billeder og alternativ tekst

Hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, har billeder en alternativ tekstattribut til skærmlæsere. Det betyder, at når et billede formidler vigtige oplysninger, så vises indholdet i en alternativ tekst, som en skærmlæser kan anvende.

Kontaktoplysninger

Et link til oplysninger om, hvordan du kan kontakte os for at få yderligere oplysninger offline findes i sidefoden på  hver webside.

Denne erklæring om tilgængelighed blev udarbejdet i maj 2017.