HVAD KAN VI HJÆLPE MED?

Skriv dit spørgsmål…
Home > Ejere > Service og vedligeholdelse > Service og reparationer > Dæksikon > EU dækmærkning – alt om EU mærkning af dæk
The EU Tyre Label

EU-dækmærkning

Dækmærkning

Siden november 2012 har det været påkrævet, at alle nye hjul, der sælges i EU har en EU-dækmærkning. Denne forordning vil, sammen med andre faktorer, som normalt tages i betragtning, når man er på udkig efter nye dæk, gøre det muligt for dig som forbruger at foretage et bedre valg.

Målet med EU-dækmærkningen er at gøre vejtransporten mere sikker og øge dens miljømæssige og økonomiske effektivitet. Forordningen forholder sig til tre kriterier; energieffektivitet, vejgreb i vådt føre og det udvendige støjniveau.

Bliv klogere på, hvad EU dækmarkeringen dækker over, og hvad det betyder for dig herunder.

 

Hvad er EU-dækmærkning?

Kravet om dækmærkning blev indført i 2012 og havde som udgangspunkt til formål at reducere det globale energiforbrug med 20 % inden 2020. Dækmærkningen er siden blevet ændret og per 1. maj 2021 gælder nu EU regulativ nr. 2020/740.

Dækmærkningen stiller krav til, at slutforbrugerne skal have mulighed for at træffe et velovervejet valg, når de køber nye dæk. Med den reviderede dækmærkning er det Europa-Kommissionens mål at øge sikkerheden, promovere brændstofeffektivitet og sikre dæk med et lavt støjniveau. Det opdaterede dækmærke indeholder også ny information til forbrugerne om, hvorvidt dækket er egnet til brug under hårde sneforhold eller ved ekstreme forhold med is.

Mærkningen minder om den, man finder på vaskemaskiner og andre elektronikapparater, der giver dig en indikation af miljøbelastningen. Dækmærkningen er ikke sat ind i dækket som eksempelvis dækstørrelsen, men fremgår som et label, der er påsat.

 

Hvad betyder EU-dækmærkningen for dig?

Formålet med EU-dækmærkningen er at give dig flere relevante oplysninger om dækparametre samt give dig mulighed for at sammenligne hjul på tværs af de tre ovennævnte parametre: energieffektivitet, opbremsning på vådt underlag samt støjniveau.

Vi vil herunder gennemgå de fem parametre, så du ved, hvad du skal være opmærksom på, når du skal have nye dæk.

*

Energieffektivitet

Energieffektiviteten på et dæk bedømmes ved at måle rullemodstanden i dækket. På den måde kan man afgøre, hvor stor modstanden er og dermed, hvor meget energi, det kræver for at køre rundt. Lav rullemodstand er ikke bare godt for privatøkonomien, i det man bruger mindre brændstof, men det har også en positiv effekt på miljøet, da der udledes mindre CO2.

Et dæk tildeles en karakter mellem A og E, hvor A er det mest energieffektive, mens E er det dæk med størst rullemodstand. Mellem klasserne øges brændstofforbruget med omkring 0,1 liter for hver 100 kørte kilometer. Det betyder, at det kræver mindre energi at få brændstoføkonomiske dæk til at køre rundt.

Opbremsning på vådt underlag

Denne klassificering refererer til dækkets evne til at gribe fat i vejen i vådt føre. Dækket gives også her en karakter på en skala fra A til E, hvor A gives for den bedste opbremsningsevne på vådt underlag.

Forskellen mellem hvert trin i skalaen svarer til en øget bremselængde på 1-2 bilers længde ved en hastighed på 80 km/t, hvilket svarer til 3-6 meter.

*
*

Støjniveau

EU-dækmærkningen tager også højde for den støj, der forårsages af dækket udenfor kabinen. Støjniveauet opgives i decibel og sorteres i 3 klasser (A, B, C), hvor klasse A er mest støjsvag, og klasse C er mindst støjsvag.

Dæk, som er markeret med klasse A, viser lydbølger mellem 67 og 71 dB. Det højeste støjniveau har mellem 72 og 77 dB, hvilket viser, at få decibel har stor betydning for støjniveauet og dermed din påvirkning af dine omgivelser.

Snefnug

Ikonet, som er kendt fra vinterdækket, vises på EU-mærkningen, hvis et dæk er egnet til vanskelige vinterforhold. Sådanne dæk er forsynet med et 3PMSF-symbol, der er indarbejdet på sidevæggen af dækket.

Dækkets vejgrebsevne i sne afprøves under forskellige vejrforhold, testoverflader, lufttemperaturer, hastighed og meget mere.

*
*

Isgreb for nordiske dæk

Dette ikon viser, at et dæk giver en kortere bremselængde på isdækkede veje om vinteren. For dæk, der opfylder de tekniske krav, vil piktogrammet for vejgreb på is være inkluderet på det nye EU-dækmærke. Den nye dækmærkningsforordning gælder kun nye personbildæk (C1-dæk), som opfylder minimumsværdierne for vejgreb på is-indekset.

Standarderne på isglatte veje for C2 (varevognsdæk) og C3-dæk (dæk til tunge køretøjer) er endnu ikke defineret.

 

<%-DealerName%>

<% if (CustomerRatingsCombined) { %> <% } %> <% if (serviceList) { %>

<%- serviceList %>

<% } %> <% if (todayClosingTime) { %>

Salgsafdelingen har åbent indtil <%-todayClosingTime%>

<% } %> <% if (todayPartsClosingTime) { %>

Reservedele har åbent indtil <%-todayPartsClosingTime%>

<% } %> <% if (todayServiceClosingTime) { %>

Værkstedet har åbent indtil <%-todayServiceClosingTime%>

<% } %>
<% _.forEach(formattedAddress, function(addressLine) { %>

<%- addressLine %>

<% }); %>
<% if (PrimaryPhone) { %>

<%- PrimaryPhone %>

<% } %>

  RUTEVEJLEDNING

  Forhandler-detaljer

Top