Close up on charging Ford vehicle

GRUNDLÆGGNEDE VIDEN OM ELBILER

Det er en ny verden af kørsel. Vi er her for at hjælpe dig på vej. Lad os starte med de grundlæggende funktioner i et elektrisk køretøj.

Motorer i elektriske køretøjer og forbrændingsmotorer (dvs. traditionelle benzin-/dieselmotorer) er fundamentalt forskellige med hensyn til den måde, de genererer energi og driver et køretøj på.

Her er nogle faktorer, du skal overveje, når du sammenligner en bil med elmotor med en bil med forbrændingsmotorer:

EFFEKT OG DREJNINGSMOMENT

Elektriske køretøjer leverer øjeblikkeligt drejningsmoment og acceleration, mens forbrændingsmotorer typisk kræver tid til at opbygge energi. Ud over, at de er mere responsive, tilbyder mange elbiler hurtigere acceleration end tradtionelle køretøjer. Når du kører en elbil, vil du også bemærke hvor hurtigt bilen reagererer på førerens input: Det drejningsmoment, der leveres til hjulene, er proportionalt med din fods input på speederpedalen i næsten alle situationer – dette står i kontrast til biler med forbrændingsmotor, hvor eksempelvis den drejningsmomentkurve eller det gear, du vælger, gør forholdet meget mere komplekst. I en elbil får du den acceleration, du ønsker, hvilket gør det nemt at køre. Bestemt en positiv forskel, du ikke kan undgå at bemærke!

RÆKKEVIDDE

Elkøretøjer har typisk en rækkevidde der er kortere end biler med forbrændingsmotor, der således typisk kan køre længere på en enkelt tank brændstof.

VEDLIGEHOLDELSE

Motorer i elbiler har færre bevægelige dele end forbrændingsmotorer, hvilket betyder, at de kræver mindre vedligeholdelse. Forbrændingsmotorer kræver olieskift, tændrør, filterudskiftninger og anden vedligeholdelse.

STØJ

Elbiler er som udgangspunktet markant mere støjsvage, end biler, med forbrændingsmotorer, der genererer mere støj og vibrationer.

MILJØPÅVIRKNING

Elbiler producerer ingen udstødningsemissioner, mens biler med forbrændingsmotor udleder forurenende stoffer som kuldioxid, nitrogenoxider, kulbrinter og partikler. Derudover producerer elbiler færre drivhusgasser i løbet af køretøjets levetid, selvom der tages hensyn til produktionen af køretøjet og dets højspændingsbatteri samt den elproduktionen fra den oprindelige kilde til forbruget i bilen.

OPLADNING

Under "normal" AC-opladning, f.eks. opladning natten over derhjemme eller på arbejde i din arbejdstid, bruger elektriske køretøjer en såkaldt indbygget oplader (der fungerer som en ensretter) til at omforme AC-strøm (vekselstrøm) fra en ladestation eller stikkontakt til DC-strøm (jævnstrøm), der kan opbevares i køretøjets batteri.

Under DC-lynopladning, f.eks. ved en motorvejsladestation under en lang tur, leverer ladestanderen jævnstrøm direkte til højspændingsbatteriet. Under opladning kommunikerer køretøjet kontinuerligt om den krævede/tilladte energi til ladestationen, som leverer energien ved at matche udgangsspændingen tilstrækkeligt i forhold til højspændingsbatteriet. Typiske DC-opladningstider fra 10 % til 80 % spænder fra 25 til 40 minutterBasics&ET 2.

Opladningssystemet til elbiler er konstrueret til at oplade batteriet sikkert og effektivt. Opladeren og omformeren til elkøretøjer kan også have indbyggede sikkerhedsfunktioner såsom beskyttelse fra overophedning, overstrøm og overspænding, som hjælper med at forhindre beskadigelse af batteriet eller andre komponenter i køretøjets elektriske system.

TRANSMISSION I EN ELBIL

Transmissionen i en elbil består af et enkelt gearsæt, der kobler motoren og hjulene sammen. Der er ingen gearskift overhovedet, og derfor ingen af den forsinkelse, som almindeligt forekommer på tradtionelle transmissioner i biler med forbrændingsmotor.

Generelt har elmotorer og forbrændingsmotorer forskellige styrker og svagheder, og valget mellem de to afhænger af faktorer som kørselsbehov, køreegenskaber og personlige præferencer.

Electric in motion

ELBILER UNDER KØRSEL

SÅDAN FUNGERER ELBILER

Når du kører i en elbil, omdanner en elektrisk motor den elektriske energi, der er lagret i højspændingsbatteriet, til mekanisk energi for at drive hjulene. Ved deceleration, f.eks. ved at løfte speederpedalen eller skubbe bremsepedalen, fungerer elmotoren som en generator, der omdanner kinetisk energi til elektrisk energi, som opbevares i højspændingsbatteriet. Dette kaldes regenerativ bremsning. Som fører vil du med hensyn til bilens respons ikke bemærke nogen forskel i forhold til en bil med forbrændingsmotor: I en elbil får du den bremsevirkning, du er vant til, bare på en meget mere energieffektiv måde!

Afkod elektriske køretøjers sprog i vores Elektrisk snak-ordliste.

Læs mere